TaCoMusiKochać

78 tekstów – auto­rem jest Ta­CoMu­siKochać.

Marze­nie jest jak pojęcie in­formac­ji. Nie po­siada jed­noznaczne­go wyjaśnienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 marca 2014, 00:48

Będę Twoim no­wym, lep­szym ba­sem. Będziesz mógł szar­pać mo­je stru­ny co noc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 marca 2014, 22:41

Naj­gor­sze jest to, kiedy sam nie wiesz, co dzieje się w Two­jej głowie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 marca 2014, 18:50

W tym kra­ju wol­no tyl­ko kraść i umierać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 stycznia 2014, 15:59

Czas bieg­nie, ludzie się zmieniają, a re­lac­je bledną. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2014, 20:41

397710 metrów dzieli mnie od spełnienia marzeń. 

myśl • 4 stycznia 2014, 23:59

Gdy­by wszys­cy zaczęli mówić o swoich prob­le­mach, mogłoby to gro­zić pomocą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 stycznia 2014, 00:47

Ludzie nie chcą usłyszeć praw­dy, dla­tego opo­wiadam żarty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 stycznia 2014, 06:17

Twarze jak far­by roz­ma­zują się na kar­tce bez­li­tos­nej pamięci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 grudnia 2013, 03:59

Wbi­jam paz­nokcie tak, aby nikt nie uj­rzał blizn. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2013, 04:55

TaCoMusiKochać

TaCoMusiKochać

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność